tube-amp.dk

Ydelser og Konstruktioner:

Efter mange og lange overvejelser har jeg besluttet mig til ikke på nuværende tidspunkt at lade mig moms registrere og tilbyde ydelser mod betaling. Min sparsomme fritid giver kun mulighed for et begrænset antal sager og jeg er nået frem til den bedømmelse at momsregnskaber mm.vil fylde for meget.

Konceptet bliver derfor et andet. Jeg vil stadig tilbyde ydelser og rådgivning i et vist omfang. Ydelserne vil være gratis. Skal der i forbindelse med reparation eller lignende udskiftes komponenter betaler du disse uden fortjeneste til mig. Jeg vil til gengæld forbeholde mig ret til at beskrive nogle af disse "jobs" i artikler på tube-amp.dk. Artiklerne vil også kunne indeholde foto af arbejdet og hermed dit udstyr. Du vil selvfølgelig være anonym for 3. part.

På tube-amp.dk vil visse af mine egen konstruktioner publiceres frit tilgængelig for "gør det selv manden". Der vil primært være tale om forholdsvist simple no nonsens konstruktioner. Publiceringen vil være i form af diagrammer og beskrivelser.

Jeg vil holde tube-amp.dk kørende på dette niveau i den nærmeste fremtid. Ønsker du at benytte mit tilbud, så kontakt mig på mail. Jeg forbeholder mig dog selvfølgelig ret til at vælge fra og til og sige nej tak til opgaver jeg ikke har tid til eller interesse i.

Ydelser

---

Jeg vil i nærmeste fremtid beskrive hvilke ydelser der tilbydes. Generel fejlfinding på rørforstærkere vil selvfølgelig være at finde.Tube-amp konstruktioner

---

Første publicering kommer snart.